SREDSTVO ZA KOMPLETNO ČIŠĆENJE SISTEMA GORIVA – BENZIN 500ml art. W29793

182,47

Category:

Description

Čisti i štiti injektore, usisne ventile i EGR ventil. Poboljšava izgaranje i rad motora. Smanjuje emisiju ugljičnog monoksida. Primjenjiv za sve vrste benzinskih motora.
UPOTREBA- Usuti cijelu bocu, 500 ml, u puni tank goriva, t.j. 50 litara. Bezopasan za katalizatore.
Ponoviti svakih 10 000 km.
Za dodatne informacije pogledati Tehnički List Proizvoda.
DISTRIBUIRA: RIVEN d.o.o., Ružićeva 34,Rijeka ; tel.051/374393 , riven@riven.hr
R 11 Lako zapaljivo R 20/21 Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom R 36/38 Nadražuje oči i kožu R 52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi R 65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
S 2 Čuvati izvan dohvata djece S 16 Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje S 23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika S 36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice S 51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima S 61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SREDSTVO ZA KOMPLETNO ČIŠĆENJE SISTEMA GORIVA – BENZIN 500ml art. W29793”

Your email address will not be published.