SREDSTVO ZA KOMPLETNO ČIŠĆENJE SISTEMA GORIVA DIESEL 500ml art. W12293

174,97

Category:

Description

Čisti injektore, EGR ventil i turbinu. Štiti i podmazuje injektore i pumpu goriva. Poboljšava izgaranje i rad motora. Smanjuje emisiju ugljičnog monoksida. Primjenjiv za sve vrste diesel i bio diesel motora.
UPOTREBA- Usuti cijelu bocu, 500 ml, u pola tanka goriva, tj. 20 litara. Bezopasan za katalizatore i filter čađi.
Ponoviti svakih 10 000 km.
Za dodatne informacije pogledati Tehnički List Proizvoda.
DISTRIBUIRA: RIVEN d.o.o., Ružićeva 34,Rijeka ; tel.051/374393 , riven@riven.hr
R 11 Lako zapaljivo R 20/21 Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom R 36/38 Nadražuje oči i kožu R 52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi R 65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
S 2 Čuvati izvan dohvata djece S 16 Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje S 23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika S 36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice S 51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima S 61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SREDSTVO ZA KOMPLETNO ČIŠĆENJE SISTEMA GORIVA DIESEL 500ml art. W12293”

Your email address will not be published.