SINTETIČKO MAZIVO VISOKE VISKOZNOSTI 500ml art. W80179

153,75

Category:

Description

Izvanredno prianja za površine, odbija vodu i vlagu. Štiti dijelove koje je teško podmazivati, smanjuje trenje i koroziju. Otporno na paru, kiseline i otapala.
UPOTREBA- Za mehanizme izložene vlazi, toploj ili hladnoj vodi, pari, deterdžentima, kiselinama,… Elektro instalacije na motorima i kamionima. Za dijelove kod kojih obična sredstva za podmazivanje iscure ili iz nekih drugih razloga budu isprana.
Za dodatne informacije pogledati Tehnički List Proizvoda.
DISTRIBUIRA: RIVEN d.o.o., Ružićeva 34,Rijeka ; tel.051/374393 , riven@riven.hr
R 12 Vrlo lako zapaljivo R 36 Nadražuje oči R 51/53 Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi R 66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože R 67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu
S 2 Čuvati izvan dohvata djece S 16 Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje S 23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika S 51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima S 61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list
Ne raspršivati na otvoreni plamen ili užarene površine.Spremnik je pod tlakom; zaštiti od sunčevog zračenja i ne izlagati temperaturi većoj od 50°C. Ne bušiti ili izlagati vatri čak i kad je prazan

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SINTETIČKO MAZIVO VISOKE VISKOZNOSTI 500ml art. W80179”

Your email address will not be published.