ADITIV GORIVA ZA ČIŠĆENJE MOTORA BENZIN PROFI 500ml art. W76695

205,00

Category:

Description

Čisti cjelokupni sistem bez demontaže. Poboljšava izgaranje, smanjuje stvaranje čađi, pogodno za sve benzinske motore bez karburatora (GDI,FSI,…).
UPOTREBA- Samo uz WYNN’S FUEL SERVE uređaj. Preporučuje se svakih 20-30000 km.
Za dodatne informacije pogledati Tehnički List Proizvoda.
DISTRIBUIRA: RIVEN d.o.o., Ružićeva 34,Rijeka ; tel.051/374393 , riven@riven.hr
R 11 Lako zapaljivo R 20/21 Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom R 36/38 Nadražuje oči i kožu R 52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi R 65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
S 2 Čuvati izvan dohvata djece S 16 Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje S 23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika S 36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice S 51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima S 61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ADITIV GORIVA ZA ČIŠĆENJE MOTORA BENZIN PROFI 500ml art. W76695”

Your email address will not be published.