EU Projekti


PROJEKT „POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TVRTKE RIVEN D.O.O. ULAGANJEM U POBOLJŠANA IKT RJEŠENJA“

 

NAZIV PROJEKTA: Povećanje konkurentnosti tvrtke Riven d.o.o. ulaganjem u poboljšana IKT rješenja

 

OPIS PROJEKTA: RIVEN d.o.o. je registrirano za poslovanje na domaćem i stranom tržištu za prodaju i proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila. Tvrtka posjeduje financijske, ljudske i tehničke resurse za implementaciju projekta u cilju rješavanja problema neučinkovitih i neintegriranih poslovnih procesa što je posljedica zastarjele tehnologije. Projektom će se postići povećanje prihoda za minimalno 10% i očuvanje radnih mjesta čime ćemo potaknuti daljnji razvoj te ojačati poziciju na tržištu uz ostvarenje pozitivnog utjecaja na ciljane skupine – djelatnike, dobavljače, klijente te javnost.

 

CILJEVI PROJEKTA: 1) Podizanje gospodarskih aktivnosti na području Gorskog kotara i Like s ciljem ujednačenog razvoja svih područja RH radi povećanja regionalne i međunarodne konkurentnosti,

2) Ostvarivanje pozitivnih učinaka poslovanja ulaganjem u optimizaciju poslovnih procesa putem inovativnih IKT tehnologija te zadržavanje postojećih radnih mjesta i povećanje kompetencija postojećih djelatnika.

 

OČEKIVANI REZULTATI: Uveden novi i poboljšani način poslovanja putem ERP sustava i Webshopa, povećanje konkurencije i kompetencije tvrtke Riven d.o.o., poboljšana prodaja i promidžba usluga klijentima

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:      329.169,00 kn

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:  268.479,00 kn

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: veljača 2017. – veljača 2018. (12 mjeseci)

 

KONTAKT OSOBA:   Marko Štrljić, član uprave

tel: 095/9033 177

e-mail: marko@riven.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/