EU Projekti


PROJEKT U PROVEDBI

PROJEKT „POSLOVNI RAZVOJ PODUZEĆA RIVEN D. O. O. KROZ IZGRADNJU I OPREMANJE PROIZVODNO – POSLOVNE JEDINICE“

NAZIV PROJEKTA: Poslovni razvoj poduzeća RIVEN d. o. o. kroz izgradnju i opremanje proizvodno – poslovne jedinice

OPIS PROJEKTA: Tvrtka RIVEN d.o.o. djeluje u sektoru maloprodaje i veleprodaje auto-dijelova i auto-opreme i u svrhu zadržavana konkurente pozicije na tržištuplanira proširiti svoju poslovanje na nove proizvode i usluge za koje su potrebni novi radni uvjeti. Provedbom projekta izgraditi će se i opremitinova poslovno-proizvodnu hala na lokaciji Kukuljanovo, otvoriti će se 10 novih radnih mjesta te povećati poslovni prihod. Ovaj projekt je važnioslonac daljnjeg razvoja poslovanja putem kojeg će se ostvariti glavni cilj poboljšanja poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti poduzeća RIVEN d.o.o.

CILJEVI PROJEKTA:

1) Povećati regionalnu konkurentnost i brži gospodarski rast MSP pružanjem potpore u pomaganju održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima

2) Povećanje konkurentnosti tvrtke RIVEN d. o. o. ulaganjem u proizvodno-poslovnu halu za obavljanje djelatnosti autoservisa, prodaje auto dijelova i pakiranje kutija za prvu pomoć što će omogućiti diversifikaciju i povećanje obujma poslovanja, povećane prihode za 45%, ostvariti prihode od izvoza i omogućiti otvaranje 10 radnih mjesta

OČEKIVANI REZULTATI:

R1: Izgrađena, opremljena i stavljena u funkciju proizvodno -poslovna hala na lokaciji Kukuljanovo

R2: Nabavljena, instalirana i testirana oprema u novoj proizvodno -poslovnoj hali

R3: Otvoreno 10 novih radnih mjesta

R4: Uspostavljena nova proizvodna linija za proizvodnju kutija za prvu pomoć

R5: Uspješno upravljanje projektom i uspješno provedena revizija

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:19.528.175,71 kn

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:8.571.529,29 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. veljače 2018. – 1. siječnja 2019.

KONTAKT OSOBA: Marko Štrljić, član uprave

tel: 095/9033 177

e-mail:marko@riven.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OBAVIJEST O NABAVI

Nabava opreme za servis – objavljeno 1.travnja 2019.

1. Obavijest o nabavi

2. Dokumentacija za nadmetanje

3. Prilozi

4. Tehničke specifikacije

5. Troškovnik

Nabava opreme za servis – izmjena objavljena 24.4.2019.

1. Obavijest o izmjenama i dopunama dokumentacije 24.04.2019

2. Dokumentacija za nadmetanje

3. Prilozi

4. Tehničke specifikacije

5. Troškovnik

Nabava opreme za servis – izmjena objavljena 29.4.2019.

1. Obavijest o dopuni dokumentacije 29.04.2019

2. Dokumentacija za nadmetanje

3. Prilozi

4. Tehničke specifikacije

5. Troškovnik

Nabava opreme za radionu – objavljeno 4.6.2019

1. Obavijest o nabavi_oprema radiona

2. Dokumentacija za nadmetanje_oprema radiona

3. Prilozi_oprema radiona

4. Tehničke specifikacije

5.RIVEN-NACRT

6. Troškovnik

7.Prijedlog UGOVORA

NATJEČAJI U TIJEKU – objavljeno 1. listopada 2018.

Rok za dostavu ponuda je 23.10.2018. godine do 10:00 sati. Ponude poslati na E-mail marko@riven.hr ili poštom na adresu Ružićeva 34, Rijeka.

ISPRAVAK ADRESE DOSTAVE PONUDA – ispravljeno 9.10.2018. godine

Sukladno točki 18. Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj mijenja adresu dostave ponuda i to: Kukuljanovo bb, Škrljevo, ako se ponuda dostavlja zemaljskom poštom ili osobno. Elektronička adresa za dostavu ponuda ostaje nepromijenjena.

1.Obavijest o nabavi

1.Obavijest o nabavi

2.Dokumentacija za nadmetanje

2.Dokumentacija za nadmetanje

3.Prilozi_1-4

3.Prilozi_1-4

4.Prijedlog ugovora

4.Prijedlog ugovora

TROŠKOVNICI – Preuzimanje

I. ISPRAVAK DOKUMENTACIJE – 17.10.2018.

Rok za dostavu ponuda je produžen do 24.10.2018. godine do 10:00 sati.

Obavijest o izmjeni dokumentacije 17.10.2018

Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o nabavi

Prijedlog ugovora


ZAVRŠENI NATJEČAJI

PROJEKT „POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TVRTKE RIVEN D.O.O. ULAGANJEM U POBOLJŠANA IKT RJEŠENJA“

 

NAZIV PROJEKTA: Povećanje konkurentnosti tvrtke Riven d.o.o. ulaganjem u poboljšana IKT rješenja

OPIS PROJEKTA: RIVEN d.o.o. je registrirano za poslovanje na domaćem i stranom tržištu za prodaju i proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila. Tvrtka posjeduje financijske, ljudske i tehničke resurse za implementaciju projekta u cilju rješavanja problema neučinkovitih i neintegriranih poslovnih procesa što je posljedica zastarjele tehnologije. Projektom će se postići povećanje prihoda za minimalno 10% i očuvanje radnih mjesta čime ćemo potaknuti daljnji razvoj te ojačati poziciju na tržištu uz ostvarenje pozitivnog utjecaja na ciljane skupine – djelatnike, dobavljače, klijente te javnost.

CILJEVI PROJEKTA: 1) Podizanje gospodarskih aktivnosti na području Gorskog kotara i Like s ciljem ujednačenog razvoja svih područja RH radi povećanja regionalne i međunarodne konkurentnosti,

2) Ostvarivanje pozitivnih učinaka poslovanja ulaganjem u optimizaciju poslovnih procesa putem inovativnih IKT tehnologija te zadržavanje postojećih radnih mjesta i povećanje kompetencija postojećih djelatnika.

OČEKIVANI REZULTATI: Uveden novi i poboljšani način poslovanja putem ERP sustava i Webshopa, povećanje konkurencije i kompetencije tvrtke Riven d.o.o., poboljšana prodaja i promidžba usluga klijentima

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:      329.169,00 kn

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:  268.479,00 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: veljača 2017. – veljača 2018. (12 mjeseci)

KONTAKT OSOBA:   Marko Štrljić, član uprave

tel: 095/9033 177

e-mail: marko@riven.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/