Bobine


U ponudi imamo bobine marke Bosch, Magneti Marelli, Valeo, AIC.

Što su bobine?

Bobina je indukciona zavojnica čija je glavna funkcija povećati napon akumulatora (12v) na napon dovoljno velik (20-30 tis. volti) da svjećica može zapaliti smjesu zraka i goriva. U starije koncipiranim motorima distribucija visokog napona vrši se preko razvodnika paljenja i kablova. Takav način paljenja vrlo često je bio izvor problema, posebno pri vlažnim uvjetima.
Današnji sustavi paljenja u pravilu ne razvode struju visokog napona (kao kod mehaničkog razvodnika), već se funkcija razvođenja napona odvija u primarnom krugu (niskog napona). Niskonaponski puls tako se dovodi do pojedinačnih indukcijskih (visokonaponskih) svitaka koji su raspoređeni po jedan za svaku svjećicu ili po jedan za svaka dva cilindra.

bobina_nove_generacije

Presjek indukcijskog svitka DIS sustava (NGK)Ovi indukcijski svitci mogu biti raspoređeni na nekoliko načina. U slučaju konstrukcije “jedan indukcijski svitak – jedna svjećica” odn. DIS – Direct Ignition System, najčešće su postavljeni svaki uz svoju svjećicu (vrlo blizu ili izravno povezani sa svjećicom). No, uobičajenije se nalaze u kompletima koji se u slučaju kvara pojedinog svitka mijenjaju cijeli ili je, ovisno o konstrukciji, moguće zamijeniti svaki pojedini indukcijski svitak.

Još napredniji sustav izravnog paljenja koji se danas koristi u velikoserijskim automobilima je CDI (Capacitor Discharge Ignition ili “tiristorsko paljenje”) koji je svojedobno razvila General Motorsova marka Saab. Ovdje se koristi po jedan mali svitak s kondenzatorom montiran izravno na svjećicu. Uloga kondenzatora je da na kratko vrijeme pohrani malu količinu električnog naboja prije nego li ga se isporuči primarnom navoju. U tom se slučaju se povišenje napona ostvaruje u dva koraka: prvi diže napon akumulatora s 12 na oko 400 V dok se pred isporuku svjećici taj napon povisuje na 40.000 V. Ovakav se sustav odlikuje pouzdanim radom i velikom trajnošću.

Dakako, potrebno je napomenuti i da u današnjem, elektroničkom svijetu nema više mehaničkog pogona razvodnika paljenja, podtlačnih kompenzatora i sličnog. Cijelu priču oko palenja tako nadzire elektronička jedinica koja prima informacije od raznih senzora, poput položaja koljenastog vratila, brzine rada (broja okretaja) motora i sl.