Akumulatori


U ponudi imamo akumulatore marke Varta, Topla i Starline za osobna i teretna vozila te marke Unibat za motocikle.

Korisne informacije

Problemi s akumulatorom obično se javljaju u zimskim danima, kada se temperatura spušta ispod nule. Ipak, ako o akumulatoru ne vodite računa, on jednako strada i ljeti.
Najjednostavnije održavanje koje će akumulatoru znatno produžiti vijek je česta provjera tečnosti u ćelijama i to posebno u ljetnom periodu.Za taj poduhvat vam je potreban samo jedan novčić i flaša destilovane vode. Prvo što treba da uradite je da pomoću novčića odvrnete čepove ćelija. Zatim pogledajte nivo tečnosti u njima. Dobar nivo je ukoliko tečnost prelazi preko plastičnog graničnika koji ima oblik slova L. Ukoliko je nivo niži, neophodno je dosuti destilovanu vodu. Kad sipate vodu nemojte to činiti s velike visine, jer može doći do prskanja tekućine iz akumuatora, koja vam zbog prisustva kiseline može povrijediti kožu. Kad završite sa dosipanjem vode, ostaje vam samo da zavrnete čepove.

Preporuka: Sve zahvate na akumulatoru radite u gumenim rukavicama kako bi bila otklonjena svaka mogućnost povrede.

Izbor akumulatora

Akumulator kakav danas poznajemo pronalazak je Francuza Gastona Plantea, nastao još 1859. godine. Iako su do tada već postojale različite vrste izvora struje, Plante se sjetio da uroni olovne elektrode u elektrolit (razrijeđenu kiselinu), stvorivši tako akumulator koji se mogao puniti. Tako je još sredinom prošlog vijeka nastala baterija kakvu, iako prilično izmijenjenu, koristimo i u današnjim automobilima.

Koji akumulator kupiti

Kupujete li akumulator, prva stvar na koju treba da obratite pažnju je kapacitet ćelije. Dakle, osim napona na koji (naravno) treba paziti (iako je danas 12V uobičajeno, pa se to ni ne spominje), značan je i kapacitet. Radi se u stvari o tome koliko struje može stvarati neki akumulator, odnosno koliko dugo možemo određenu jačinu struje `izvlačiti` iz njega. Vjerovatno ste više puta čuli i za amper-časove, ili ste na nekom akumulatoru vidjeli oznaku Ah, iza koje je stajao neki broj. Upravo to je oznaka kapaciteta, a 50 Ah u stvari znači kako (teoretski) taj akumulator može davati struju jačine 1A (amper) tokom 50 sati. No, iako u teoriji akumulator od 50 Ah možemo prazniti dva dana i dvije noći dok njegov napon ne padne ispod minimalnog, njegov stvarni kapacitet znatno zavisi od temperature. Tako se pri minus 20 stepeni Celzijusa kapacitet uobičajenog automobilskog akumulatora može smanjiti i do 50 odsto. Uzmemo li pri tome u obzir da elektropokretač rotora upravo pri niskim temperaturama troši znatno više struje, postaje jasno kako je tokom zime akumulator u većoj opasnosti od pražnjenja, te da hladan motor treba paliti u kratkim (po nekoliko sekundi) periodima rada elektropokretača.

Punjenje akumulatora

Ako alternator ne proizvodi dovoljno električne struje za punjenje akumulatora, onda akumulator morate dopuniti pomoću punjača. Sporim punjenjem, odnosno ne prejakim punjačem, nećete preopteretiti akumulator. Takvo punjenje traje više od 10 sati. Prije nego što uključite akumulator na punjač, pregledajte nivo elektrolita (kiseline) i ako je potrebno, dolijte destilovanu vodu. U toku punjenja morate odviti čepove na ćelijama, da bi eksplozivni plinovi koji nastaju pri punjenju mogli izlaziti iz akumulatora. Zato ne treba za vrijeme punjenja akumulatora u blizini njega paliti vatru ni pušiti. Otprilike poslije deset sati isključite punjač i to još prije nego što skinete žabice s priključaka akumulatora. Tako ćete spriječiti kratak spoj. Noviji punjači sami se isključuju.

Održavanje

Akumulator se sastoji od ćelija u kojima se nalaze elektrode uronjene u elektrolitičku tečnost. Elektrolit, to jest, rastvor čiste sumporne kiseline i destilovane vode omogućava hemijsku reakciju pri kojoj nastaje električna energija. Pravilnim održavanjem akumulatoru se može znatno produžiti životni vijek ako se pridržavate sljedećih pravila:

  • elektrolit treba da bude iznad olovnih ploča najmanje od 1 do 1,5 cm,
  • u slučaju smanjenja nivoa tečnosti, dolivati isključivo destilovanu vodu,
  • pri radu s elektrolitom biti izuzetno pažljiv, jer može da nagrize odjeću ili kožu,
  • napon ne smije da opadne ispod normalnog nivoa,
  • spojevi treba da budu uvijek čvrsto fiksirani i premazani sredstvom protiv korozije,
  • ukoliko postoje problemi sa startovanjem motora, treba sačekati da se akumulator malo `odmori`, prije sljedećeg pokušaja, pošto se u ovakvim situacijama najlakše isprazni,
  • izbjegavati njegovo čuvanje na niskim temperaturama, bez obzira što se ne koristi.

Zamjena akumulatora

Da biste izvadili akumulator iz auta, prvo treba da skinete kleme i to prvo negativni, potom pozitivni pol. Kada stavite novi akumulator u ležište, vratite kleme nazad obrnutim redoslijedom, odnosno najprije pozitivni, pa onda negativni pol.

Voltmetar

Ispitivanje ispravnosti akumulatora vrši se mjerenjem napona voltmetrom i mjerenjem gustine elektrolita uz pomoć bometra ili aerometra, ali se to najčešće prepušta stručnjacima.

Kablovi za prespajanje akumulatora

Ukoliko vam se desi da vam se istroši akumulator, prelazno rješenje može biti prespajanje akumulatora s drugog auta, pomoću kablova. Kablove ćete spojiti tako da pozitivnu klemu s auta od kojeg uzimate stuju spojite s pozitivnom klemom vašeg vozila. Isto treba da učinite i s negativnim polovima. Prije pokušaja startovanja motora s premoštenim kablovima, bitno je da automobil s kojeg se spaja bude upaljen.